<< Impresjoniści, moderniści, awangarda XX wieku


Pieters Evert


W kuchni holenderskiej chaty


olej na płótnie 80,0 x 93,0 cm
na odwrociu ręką syna:
Dit werk is door mijn
Vader Evert Pieters vervaardigd
Jules E. Peters


Dodatkowe informacje :

Oprawa
Odwrocie potwierdzenie autorstwa przez.syna
Porównanie
Porównanie