<< Impresjoniści, moderniści, awangarda XX wieku


Malczewski Jacek


Sybirak - 1904


olej na płycie malarskiej 29,2 x 22,8 cm
sygnowany z prawej u góry:
J. Malczewski / 1904
W Tygodniku Ilustrowanym nr 8 (25.02.1905) zdjęcie Łukasza
Dobrzańskiego Jacek Malczewski w swojej pracowni, na którym
Malczewski maluje ten obraz.


Dodatkowe informacje :

Oprawa
Do obrazu pozuje Wójcicki
Porównanie