<< Romantycy, realiści, symboliści XIX wieku


Rousseau Theodore


Pejzaż z wieśniaczkami w polu


olej na desce "kołyskowej" 16,0 x 22,0 cm
sygnowany z lewej u dołu:
.T-R.


Dodatkowe informacje :

Oprawa
Porównanie
Porównanie
Porównanie
Porównanie