<< Impresjoniści, moderniści, awangarda XX wieku


Wyczółkowski Leon


Widok Wawelu


pastel i gwasz na tekturze 33,0 x 46,8 cm
sygnowany z lewej u dołu:
L Wyczół / 914
Ekspertyza potwierdzająca autentyczność


Dodatkowe informacje :

Oprawa
Ekspertyza
Porównanie
Porównanie