O mnie

Jestem doktorem w zakresie nauk o sztuce o specjalności historia sztuki. Moje wieloletnie badania naukowe dotyczyły głównie rozpoznania, oceny i udokumentowania zasobów europejskiego malarstwa nowoczesnego w zbiorach prywatnych na Dolnym Śląsku. Zdobyte doświadczenia, również poprzez współpracę z kolekcjonerami, marszandami i konserwatorami sztuki pozwoliły mi opracować unikalną metodę praktycznego badania autentyczności obrazów olejnych. Przez dwa lata prowadziłam na Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia dydaktyczne z historii sztuki. Jestem autorką kilku artykułów i referatów oraz współautorką książki, dotyczących malarstwa niemieckiego i śląskiego. Moje zainteresowania naukowe, rozeznanie w rynku sztuki oraz zasobach prywatnych zbiorów malarstwa, a przede wszystkim zdobyte już doświadczenia praktyczne pozwalają na opracowywanie fachowych opinii i ekspertyz dotyczących malarstwa europejskiego: począwszy od romantyzmu, poprzez realizm, neoromantyzm, symbolizm, impresjonizm, secesję, ekspresjonizm po wszystkie inne style awangardowe powstałe do połowy XX wieku. Rozpoznanie prywatnych zasobów malarstwa umożliwia mi pośrednictwo w pozyskaniu przez zbieraczy i miłośników sztuki dzieł unikalnych, wybitnej klasy artystycznej, zazwyczaj niepublikowanych i nieznanych z rynku antykwarycznego.